דולרים ושקלים בפוליסה אחת

מבוטחים בביטוחים עסקיים נוהגים לשאול מדי פעם מדוע בפוליסה שבעבורה הם משלמים במטבע ישראלי, קרי, שקלים חדשים, סכומי הביטוח והפרמיה נקובים  אומנם ש"ח, אולם פתאום מופיע סכום ההשתתפות העצמית לחלק מהסיכונים המבוטחים  כאשר הוא נקוב בדולר של ארה"ב.

בדרך כלל, השאלה מוצגת לגבי סכומי ההשתתפות העצמית  לכיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה, צד ג', אחריות מקצועית וחבות המעבידים. לפעמים ניתן למצוא בפוליסה שקלית לביטוח עסק גבול אחריות נקוב בדולר של ארה"ב  המתייחס לביטוח אחרות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג') וגם או ביטוח חבות המעבידים.

הסיבה לציון ההשתתפות העצמית בנזקי טבע ורעידת אדמה בדולרים נובעת ממחויבות המבטחים לפי חוזי ביטוח המשנה. אזכיר כי ההשתתפות העצמית המזערית המקובלת אצל מרבית המבטחים בנזקי טבע לרכוש שערכו עד 3 מיליון דולר באתר היא 5% מהנזק מינימום 2,500$ ומקסימום 25,000$. כאשר ערך הרכוש עולה, גבולות ההשתתפות כפולים: מינימום 5,000$ ומקסימום 50,000$. בביטוח רעידת אדמה ההשתתפות העצמית המקובלת אצל מרבית המבטחים היא 10% מסכום הביטוח באתר מינימום 7,500$ ומקסימום 1,250,000$. בביטוח חבות המעבידים מציינים לפעמים גבול אחריות בדולרים, לפי המינימום הגבוה (למי שיודע לבקש) והוא 5,000,000$ לתובע למקרה ולתקופה או לפי המינימום הנמוך של 1,500,000$ לתובע ולפעמים גם למקרה. כל הסכומים הנ"ל עשויים להופיע בדולרים בפוליסה שקלית.

מבחינת המבוטחים יש לשים לב, כי התאמת הסכום לפי שער הדולר אמורה להיקבע לפי השער היציג ביום תשלום תגמולי הביטוח.

לגבי חוקיות העניין, ראו תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ"ד-1984. לפי שם התקנה "אחידות המטבע" ניתן להבין את האמור בה והמצוטט להלן:

"נקבע בחוזה ביטוח סכום ביטוח הנקוב במטבע פלוני או הצמוד למטבע פלוני יהיו גם כל התשלומים הקשורים באותו חוזה או הנובעים ממנו, לרבות דמי הביטוח סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח נקובים באותו מטבע או צמודים לאותו מטבע". על התקנה המקורית חתום שר האוצר דאז יגאל כהן-אורגד.

 

המידע מעניין אותך?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

לבדיקת תיק הביטוח

השאירו פרטים ונציגנו יחזור אליכם בהקדם

מעבר לצ'אט
צריכים עזרה?
היי,
כיצד נוכל לסייע?
דילוג לתוכן